- vanwege lange termijn werkzaamheden niet beschikbaar
- because of long term occupations not available